Homepage

Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Personal Data

The employer processes personal data of job applicants that are necessary for selecting a suitable candidate for a given position. For this purpose, the employer relies on the information provided by the applicant, and if necessary, verifies this data for completeness and accuracy after submitting a job offer to the applicant. The employer may verify the provided information with previous employers or public sources that are necessary and relevant for the performance of the specific position, especially the applicant's professional qualifications related to the position. The legal basis for processing is the legitimate interest of the employer.

Cookies

Cookies are information files that are transferred from a website to the hard drive of the User's computer. Cookies enable the website to remember relevant information that will make the use of the Site more convenient for the User.

Like most websites, this Site uses cookies for a variety of purposes.

Users should use the options in their web browser if they do not wish to receive a cookie or if they wish to set their browser to notify them when a cookie is received. If the Users disable all cookies they may not be able to take advantage of all the features of this Site.

Permanent cookies

These cookies are stored on the user’s computer for the period specified in the cookie file. They are activated each time a user visits a website that generated the cookie.

Session cookies

These files allow website operators to link individual actions of users during a browser session. When a user opens the browser window, these files are enabled; they are erased when the browser window is closed. Session cookies are temporary, and all files are erased when the browser is closed.

Cookies have a variety of functions, such as more efficient searches between websites, and they remember your preferences and improve overall user convenience. They can also ensure delivery of online advertisements that are relevant to your interests and preferences.

You can find further information about cookies at www.allaboutcookies.org and www.youronlinechoices.eu.

Cookies on the embedit webpages

A list of all the types of cookies used on our websites.

Strictly necessary cookies

These cookies are vital for a website to function and do not require a user's consent. Without them, some features of the website would not function.

Performance cookies

These cookies collect anonymous information about the sites that you visit. By opening a website, you consent to placing them on your computer. They gather information about how a visitor uses a website, such as which pages he or she visits most often and whether this user receives error messages from a website. Performance cookies do not collect user identification data, and all information is aggregated and thus anonymous. They are used solely for improving the functioning of the website.

Functionality cookies

Functionality cookies remember your choices and as a result improve your user experience when you browse a website. By opening a website, you consent to the placing of these cookies on your computer.

Functionality cookies allow the website to remember the choices you make (such as your user name, language, or the area where you are located) and therefore improve your experience of the website. Such cookies can also be used to remember changes in the size of letters, font and other parts of the website that you can customize. In addition, they may also be used to provide services users have asked for, such as watching a video or commenting on a blog, etc. The data these cookies gather may be anonymized, and they cannot track your browsing activity on other websites.

Targeted or advertising cookies

Targeted cookies gather information about your behaviour while you are browsing, thus delivering adverts more relevant to you and your interests.

These cookies are used with the aim of offering better targeted advertising to users. They are also used to limit the number of times you see an advertisement, as well as to help measure the effectiveness of the advertising campaigns. As a rule, they are placed on websites by third parties, with the website operator’s permission. Cookies remember that the user has visited the site and they will share this information with other parties. Very often, these cookies are linked to the functionality of a site provided by another organisation.

Behaviourally-targeted advertising and online privacy protection

The internet industry has developed a guide to behaviourally-targeted advertising and privacy online. It can be found at www.youronlinechoices.eu. The guide explains the IAB self-regulatory scheme, allowing you to gain better control over how advertisements appear on your computer.

Cookies and browser settings

The help button of most web browsers explains how you can prevent your browser from accepting new cookies, have your browser notify you when you receive a new cookie, or how you can disable all cookies. Similar functions, such as Flash Cookies, used by browser add-ons, can be disabled or completely erased by changing the add-on settings or via the browser add-on producer’s website.

Because cookies allow you to use some of the basic features of the website, we recommend that you them turn on. For example, if you block or decline cookies, you will not be able to use our products and services that require your log-in. If you leave cookies turned on, be sure to always sign out if you're using a shared computer.

Osobní údaje

Zaměstnavatel u uchazečů o zaměstnání zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné k výběru vhodného uchazeče pro danou pozici. Za tímto účelem zaměstnavatel vychází z údajů poskytnutých uchazečem a pokud je to nezbytné, tak po podání pracovní nabídky uchazeči, tyto údaje ověřuje s ohledem na jejich úplnost a přesnost. Zaměstnavatel může ověřovat poskytnuté údaje u předchozích zaměstnavatelů či ve veřejných zdrojích, které jsou k výkonu dané pozice potřebné a podstatné, zejména odbornou způsobilost uchazeče v souvislosti s danou pozici. Právním základem zpracování je oprávněný zájem zaměstnavatele.

Cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Cookies jsou užitečné, protože umožňují webovým stránkám rozpoznat zařízení uživatele.

Trvalé cookies

Tyto cookies zůstávají v zařízení uživatele po dobu, která je stanovená v souboru cookie. Aktivují se vždy, když uživatel navštíví webovou stránku, která daný soubor cookie vytvořila.

Relační cookies

Tyto soubory umožňují provozovatelům webových stránek propojovat jednotlivé aktivity uživatele po dobu prohlížení webových stránek. V okamžiku otevření okna prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Cookies mají různé funkce, jako například efektivnější vyhledávání mezi jednotlivými webovými stránkami, pamatují si vaše preference a celkově zvyšují uživatelský komfort. Také mohou zajistit, aby reklamy, které vidíte online, odpovídaly vašim zájmům a preferencím.

Další informace o cookies jsou dostupné na www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Cookies používané na webových stránkách embedit

Seznam všech typů cookies používaných na webových stránkách

Nezbytné cookies

Tyto cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek a souhlas uživatele s těmito cookies není vyžadován. Bez těchto cookies nebudou některé funkce webových stránek možné.

Výkonnostní cookies

Tyto cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve vašem zařízení. Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem návštěvník užívá webové stránky, například které stránky nejčastěji navštěvuje a zda dostává z webové stránky chybové zprávy. Tyto cookies neshromažďují identifikační údaje o uživateli, všechny informace jsou agregované a tedy anonymní. Tyto cookies se používají pouze ke zlepšení fungování webových stránek.

Funkční cookies

Tyto cookies si pamatují vaše volby a na základě toho zlepšují váš uživatelský komfort při užití webových stránek. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve vašem zařízení.

Funkční cookies umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby (např. vaše uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, kde se nacházíte) a tím rozšiřují vám lépe vyhovující funkcionality stránek. Tyto cookies si mohou také zapamatovat změny ve velikosti písma, fontu a dalších částí webových stránek, tak jak si je uživatel přizpůsobil. Dále umožňují využití služeb, o které uživatel požádal, jako je sledování videí, umístění komentářů na blogu, apod. Informace shromažďované prostřednictvím těchto cookies mohou být anonymní a nesledují vaše aktivity při návštěvě jiných webových stránek.

Cílené nebo reklamní cookies

Tyto cookies shromažďují informace o vašich zvyklostech při vyhledávání a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k vašim zájmům a vaší osobě.

Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně. Tyto cookies jsou zpravidla umisťovány na webové stránky třetími stranami se souhlasem provozovatele webových stránek. Cookies si zapamatují, že uživatel stránku navštívil a tuto informaci pak sdílejí s dalšími subjekty. Velmi často jsou pak tyto cookies spojeny s funkcionalitou stránek zajišťovanou dalším subjektem.

Behaviorální cílení reklamy a ochrana soukromí na internetu

Odvětví internetového průmyslu vypracovalo průvodce behaviorálně cílené reklamy a ochrany soukromí na internetu, se kterým se můžete seznámit na stránce www.youronlinechoices.eu. Průvodce obsahuje vysvětlení samoregulačního schématu IAB a tím umožňuje získat lepší kontrolu nad zobrazování reklamy na vašem zařízení.

Nastavení prohlížeče a nastavení cookies

V záložce Help na liště většiny prohlížečů najdete návod, jak zabránit vašemu prohlížeči přijímat nové cookies, jak dostávat oznámení v případech přijetí nových cookies a jak deaktivovat všechny soubory cookies. Stejně tak si můžete deaktivovat anebo zcela vymazat obdobná data užívaná vašim prohlížečem jako doplňkové moduly, jako jsou flash cookies, a to tím, že změníte nastavení doplňkového modulu nebo tím, že navštívíte webovou stránku jejího výrobce.

Protože vám soubory cookies umožňují využívat některé základní funkce webové stránky, doporučujeme vám, abyste cookies nechali zapnuté. Například pokud zablokujete nebo odmítnete některé soubory cookies, nebudete moci využívat naše produkty a služby, které vyžadují vaše přihlášení. Pokud necháte cookies zapnuté, nezapomeňte se vždy odhlásit, pokud používáte sdílený počítač.